Προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Διαχείριση Σχολικής Ζωής Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη

Διάρκεια: 9 μήνες

Έναρξη: 17 Ιουνίου 2024

Κόστος: 150€

Σύγχρονο Floral Design

Διάρκεια: 80 ώρες

Έναρξη: 11 Μαρτίου 2024

Κόστος: 490€

Γεωργικό Σχολείο

Διάρκεια: –

Έναρξη: –

Κόστος: –

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου

Διάρκεια: –

Έναρξη: –

Κόστος: –

Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων με τη χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών – CAD/CAM/CNC

Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

Έναρξη: 04 Μαρτίου 2024

Κόστος: 400 €

Ετήσια Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια: 9 Μήνες

Έναρξη:  18 Δεκεμβρίου 2023

Κόστος: 150 € 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου

Διάρκεια: –

Έναρξη: –

Κόστος: –

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διάρκεια: 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες

Έναρξη: 23/07/2024

Κόστος: Αρχικά δίδακτρα: 250€

Ειδική Προσφορά 180€ για εγγραφή έως 15/07/2024

Σχολική Ψυχολογία

Διάρκεια: 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες

Έναρξη: 23/07/2024

Κόστος: Αρχικά δίδακτρα: 250€

Ειδική Προσφορά 180€ για εγγραφή έως 15/07/2024

Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς

Διάρκεια: 20 εβδομάδες

Έναρξη: 16/12/2023

Κόστος: Κάνοντας την εγγραφή σας έως 3 Δεκεμβρίου  το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Διάρκεια: 350 ώρες,  7 μήνες

Έναρξη: 23/01/2023

Κόστος: Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου 2023 το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Διαχείριση (Οικονομική/Κρίσεων) και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Διάρκεια: 350 ώρες 7 μήνες

Έναρξη: 11/02/2022

Κόστος: Κάνοντας την εγγραφή σας έως 07 Φεβρουαρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του Οργανισμού

Διάρκεια: 20 εβδομάδες

Έναρξη: 23/01/2023

Κόστος: Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου 2023 το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 150€ (αρχική τιμή προγράμματος 250€).

Κλιματική Αλλαγή – Περιβάλλον – Πολιτισμός

Διάρκεια: 300 ώρες – 30 εβδομάδες

Έναρξη: 05/02/2024

Κόστος: Το κόστος παρακολούθησης είναι 600€

Κηποτεχνία Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Διάρκεια: 10 εβδομάδες

Έναρξη: 17/06/2024

 

Εκπαίδευση στην καλλιέργεια Μικρολαχανικών (Microgreens)

Διάρκεια: 

Έναρξη: 

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Click or drag a file to this area to upload.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γλώσσα 1 : Επίπεδο
Γλώσσα 2 : Επίπεδο
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ανήκω σε κάποια από τις ακόλουθες ομάδες:
Επιθυμητός τρόπος καταβολής των διδάκτρων (δείτε σχετική προκήρυξη του κάθε προγράμματος)
Τρόπος παραλαβής Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και λοιπών παραστατικών