Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

03
Ιούν
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαχείριση Σχολικής Ζωής Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης όλων των βασικών προβλημάτων της σύγχρονης σχολικής ζωής με ειδική εστίαση στη διαχείριση κρίσεων ψυχικής και σωματικής υγείας εντός του σχολικού πλαισίου, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις μελών της σχολικής κοινότητας, τη διαχείριση της σχολικής παραβατικότητας, τη διαχείριση της διαφορετικότητας (διαπολιτισμικότητα, ειδική αγωγή) αλλά και άλλα προβλήματα που προκύπτουν εντός της σχολικής καθημερινότητας (θέματα ασφάλειας, διαδικασίες, ενσωμάτωση των ΤΠΕ, κλπ).

27
Μάι
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος : είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές όπως η συμπερίληψη και η ισοτιμία στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επίδραση των exergames στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τη θεματική περιοχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

27
Μάι
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Σχολική Ψυχολογία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη νέου κύκλου του προγράμματος

Σχολική Ψυχολογία!

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος :είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους/τις μαθητές/τριες.

23
Μάι
Δελτίο Τύπου – «Κηποτεχνία–Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

ΕΝΑΡΞΗΚΥΚΛΟΥ: 17/06/2024 Εγγραφές:  εγγραφές μέχρι 10/6/2024   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Επαγγελματίες με προϋπηρεσία σε φυτώρια, σε εταιρίες διαχείρισης αστικού πρασίνου, σε εταιρίες παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, μονάδες παραγωγής καλλωπιστικών φυτών κ.ά. Φοιτητές και απόφοιτους  ΑΕΙ τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης. Μέθοδος διδασκαλίας: Δια ζώσης και Εξ’αποστάσεως Γραμματεία: Νίκη Κουζή,Τηλ.2721045290, Email:kedivim@uop.gr 

23
Μάι
Δελτίο Τύπου – Διαχείριση Σχολικής ζωής : Hγεσία, Κρίσεις ,Διαφορετικότητα ,Συμπερίληψη

Έναρξη νέου κύκλου του προγράμματος Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών (9 μήνες) στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης όλων των βασικών προβλημάτων της σύγχρονης σχολικής ζωής με ειδική εστίαση στη διαχείριση κρίσεων ψυχικής και σωματικής υγείας εντός του σχολικού πλαισίου, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις μελών της σχολικής κοινότητας, τη διαχείριση της σχολικής παραβατικότητας, τη […]

30
Απρ
ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ευχητήρια Κάρτα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

29
Ιαν
Δελτίο Τύπου: Σύγχρονο Floral Design

Η ομάδα του προγράμματος «Σύγχρονο Floral Design» αποτελούμενη από τα μέλη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αναστάσιο Δάρρα, Άννα Κοστρίβα, τους εκπαιδευόμενους/φοιτητές του προγράμματος και τον master floral designer Λοίζο Περικλέους, παρουσίασαν πρωτότυπες και περίτεχνες ανθοσυνθέσεις στην επίδειξη ανθοδετικής στον χώρο της έκθεσης το Σάββατο 20 Ιανουαρίου που παρακολούθησε
πλήθος επαγγελματιών με μεγάλη επιτυχία.

24
Οκτ
Δελτίο Τύπου: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Έναρξη Νέου Κύκλου 1η Δεκεμβρίου 2023 Γνωρίστε το πρόγραμμα Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους/ις εκπαιδευόμενους/ες σε επαφή με κρίσιμες διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας των σχολικών τάξεων, με …

05
Οκτ
Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών (9 μήνες) στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης όλων των βασικών προβλημάτων της σύγχρονης σχολικής ζωής με ειδική εστίαση στη διαχείριση κρίσεων ψυχικής και σωματικής υγείας …

03
Οκτ
Δελτίο Τύπου Κηποτεχνία – Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών “Κηποτεχνία – Διαχείριση αστικού πρασίνου”