Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Γενικός Κανονισμός Σπουδών - Πολιτική Διδάκτρων ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΛ

“Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.” ( Κεφάλαιο ΙΒ’ Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης )

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ