Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου

Κόστος Παρακολούθησης

Α. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΕ: 3000€.

Β. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΕ: 2000€.

Έναρξη Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αθλητικών οργανισμών όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η αξιολόγηση, η διασύνδεση με άλλους συλλόγους. Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τους τρόπους ανάπτυξης του επαγγελματικού αθλητισμού, την αθλητική προσφορά και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τις νέες συνθήκες στην Ευρώπη, τους ρόλους των FIFA, UEFA, εσωτερικό περιβάλλον, Γ.Γ.Α., ΕΠΟ, Super League, ΕΣΚΑΝ και Business Plans Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αλλά και Χρηματοοικονομικές αναλύσεις Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

Δομή του Προγράμματος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΕ

Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας εστιάζει στα ακόλουθα θέματα: πώς γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο σε επίπεδο παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας (FIFA), παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Champions League, Euro league), ιστορική αναδρομή ανάλυσης των μεγάλων αθλητικών γεγονότων μέχρι σήμερα, Διεθνής οργάνωση του αθλητισμού . Νέες τάσεις και τρέχουσα κατάσταση της αθλητικής αγοράς World Anti-Doping Agency. Court of Arbitration for Sport. Εθνικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις Η σχέση μεταξύ διεθνών και εθνικών οργανισμών. Οργάνωση και λειτουργία της FIFA
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν τεχνικές για την μεθοδολογική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. μπορούν να αναλύουν ενδελεχώς τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου και μέσα στο γήπεδο και εκτός. αισθανθούν την σημασία της σύγχρονης οργάνωσης και των διεθνών οργανωτικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κινητοποιηθούν για να εντάξουν τα εργαλεία που θα μάθουν στην επαγγελματική τους απασχόληση όταν και όπου χρειαστεί. γνωρίζουν για την ιστορία και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γνωρίζουν για τις οργανωτικές δομές του ποδοσφαίρου (σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) αναλύουν τους κανονισμούς των αγώνων ποδοσφαίρου γνωρίζουν για το ρόλο, τους στόχους και την αποστολή της παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας έχουν μία πρώτη επαφή με την οργάνωση και δημιουργία μιας αθλητικής ομάδας κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μας επαγγελματικής ομάδας του ποδοσφαίρου αναλύουν τα βασικά πρότυπα οργάνωσης μιας επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου κατανοούν τα οργανογράμματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (FIFA) αντιλαμβάνονται την εξουσία και την ευθύνη του μάνατζερ ομαδικών αθλημάτων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες: στρατηγικός σχεδιασμός ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού, επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης. διοίκηση προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) project management, changing management, Οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα. Οργανωσιακή δομή Οργανωσιακή αλλαγή Διαχείριση κρίσεων  Διαπραγμάτευση Risk management Data Analysis Κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ)
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν τεχνικές για τη διοίκηση μίας ΠΑΕ συντάσσουν το οργανόγραμμα μιας ΠΑΕ και να ορίζουν τις προδιαγραφές της κάθε θέσης κατανοούν και να συντάσσουν τον προϋπολογισμό μιας ΠΑΕ συντάσσουν το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης μιας ΠΑΕ συντάσσουν μια SWOT ανάλυση (ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού) συντάσσουν και να εφαρμόζουν ένα μοντέλο διοίκησης προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) σχεδιάζουνκαιυλοποιούν projects (project management, changing management) Ορίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα της ΠΑΕ διαχειριστούν οργανωσιακές αλλαγές στην ΠΑΕ διαχειριστούν κρίσεις διαπραγματεύονται συμφωνίες για λογαριασμό της ΠΑΕ συντάσσουν πλάνα Risk management συντάσσουν και να εφαρμόζουν κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ) συντάσσουν και να εφαρμόζουν έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας μιας ομάδας ελέγχουν την απόδοση μιας ομάδας και να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες: κατάρτιση προϋπολογισμού ΠΑΕ ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και υλοποιούν τεχνικές για τη χρηματοοικονομική διοίκηση μίας ΠΑΕ προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση της ΠΑΕ καταρτίζουν προϋπολογισμό ΠΑΕ αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΠΑΕ
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα έλθουν καταρχήν σε επαφή με τις βασικές έννοιες του Δικαίου, θα γνωρίσουν τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων Δικαίου και θα αποκτήσουν μια συνολική γνώση του Δικαίου και των διαφόρων δικαιϊκών συστημάτων, της έννοιας της έννομης τάξης και του τρόπου δημιουργίας της. Επίσης, διδάσκεται την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ Κράτους και Δικαίου. Ο απώτερος στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός νομικού συστήματος από τη γέννηση ενός κανόνα δικαίου του εσωτερικού ή του διεθνούς δικαίου μέχρι την εφαρμογή του σε κάθε πολίτη. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των μεταγραφών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εδώ θα αναλυθούν εξολοκλήρου έννοιες που αφορούν τις ελεύθερες μεταγραφές, τους δανεισμούς, τα ποσοστά επί των πωλήσεων αλλά και ρήτρες που αφορούν πάντα το αγωνιστικό κομμάτι σε έναν αθλητικό οργανισμό. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας θα αναλυθούν τα παρακάτω: Καθεστώς μετεγγραφών ποδοσφαιριστών Μοντέλα συμβολαίων ποδοσφαιριστών Η επίδραση των κανονισμών της FIFA (Status and Transfer of Players) Μετεγγραφές και δανεισμοί ποδοσφαιριστών (εθνικές /διεθνείς) Training compensation / Solidarity mechanism Μεταγραφές ανηλίκων Εργασιακοί κανονισμοί στον αθλητισμό (Labour Regulation in sports) Αθλητισμός και εργασία στην ΕΕ ▪          Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ▪          Συγκριτική ανάλυση των state regulations EU rules για την αναγνώριση των επαγγελματικών qualifications στον αθλητισμό Alterations στην ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων: εθνικές ομάδες Η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων vs. Περιοριστικές διατάξεις Συμβόλαιο εργασίας στην αγορά των ΗΠΑ Swiss Law και ο Αθλητικός Νόμος στο Ποδόσφαιρο Swiss law Ησημασίατου Swiss law στο Court of Arbitration for Sport Βασικέςαρχέςτου Swiss law, συμπεριλαμβανομένουτου Swiss Code of Obligations, Civil Code, Swiss Employment Law καιάλλα Swiss law στιςομοσπονδίεςκαι swiss arbitration law Civil law εφέσειςεναντίοναποφάσεωντου CAS Awards στο Swiss Supreme Court. Αθλητικός νόμος στο ποδόσφαιρο FIFA rules and regulations στο καθεστώς και τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών. Appeal proceedings Πηγές Αθλητικού Δικαίου. Ποιος και πώς θεσπίζει έναν αθλητικό νόμο; Κανονισμοί και ρυθμίσεις των διεθνών αθλητικών οργανισμών Δίκαιο της ΕΕ Εθνικό αθλητικό δίκαιο Η σχέση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αθλητικού δικαίου Η FIFA καιη World Anti-Doping Agency ωςμοντέλα sports lawmakers Επίλυση διαμαχών στον αθλητισμό Συνύπαρξη συστημάτων επίλυσης διαμαχών στον αθλητισμό. Ordinary courts εναντίον εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαμαχών Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις διεθνείς ομοσπονδίες Το Court of Arbitration for Sport. Ordinary proceedings. Appeal proceedings. CAS ad hoc Division Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις εθνικές ομοσπονδίες
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες το δίκαιο ρυθμίζει το ποδόσφαιρο γνωρίζουν ποια είναι η  αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου από το συνταγματικό νομοθέτη γνωρίζουν ποια είναι η αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου στο ευρωσύνταγμα και στα όργανα της Eυρώπης γνωρίζουν την έννοια του κράτους, τη σχέση του με το δίκαιο και τη σχέση του με το ποδόσφαιρο  γνωρίζουν την έννοια του ήθους και της ακεραιότητας στο ποδόσφαιρο και πώς συσχετίζεται με θέματα όπως η βία στα γήπεδα, οι προσυνεννοημένοι αγώνες κλπ. γνωρίζουν τους τρόπους απαλλαγής του αθλητή από την αστική και ποινική ευθύνη για την πρόκληση αθλητικών τραυματισμών. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από την κρατική νομοθεσία. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από τους αθλητικούς φορείς γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τον Αθλητικό Νόμο γνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στη διαιτησία στο ποδόσφαιρο, την αθλητική «Δικαιοσύνη», τα όργανα και τις μεθόδους επίλυσης των αθλητικών διαμαχών. αναγνωρίζουν τον παγκόσμιο και υπερεθνικό και όχι διεθνή χαρακτήρα ενός σημαντικού τμήματος του αθλητικού δικαίου γνωρίζουν τους κανόνες της Ενωμένης Ευρώπης και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR) ως όρια της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Παγκόσμιου Αθλητικού Δικαίου.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 20
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (20 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 30 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν την Επικοινωνία, και τη σχέση με τα ΜΜΕ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενότητας θα εξεταστούν αντικείμενα όπως: Η επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Ο σχεδιασμός του πλάνου επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή Η διαχείρισης της σχέσης του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ Η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας (social media  channels,  mobile apps) για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή Οι δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις βασικές αρχές για την επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πώς σχεδιάζεται  το πλάνο επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν ποια είναι η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ και με ποιο τρόπο διαχειρίζεται αυτά τα μέσα γνωρίζουν πώς γίνεται η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media  channels,  mobile apps) γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media  channels,  mobile apps), προκειμένου για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media  channels,  mobile apps), προκειμένου για τη διαχείριση κρίσεων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη χρήση big data στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην υπηρεσία του scouting αλλά και της αναγνώρισης νέων ταλέντων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας θα αναλυθούν ζητήματα,  όπως: Βασικές αρχές διαχείρισης δεδομένων (data management) Βασικές στατιστικές έννοιες και μέθοδοι (basic statistics) Διαχείριση, αποδελτίωση, κανονικοποίηση και προσαρμογή δεδομένων Δειγματοληψία, στατιστική συμπερασματολογία και επικύρωση στατιστικών δεδομένων (sampling and statistical inference, validation) Μοντελοποίηση στατιστικών δεδομένων και προσαρμογή στατιστικών μοντέλων στο ποδόσφαιρο (model calibration) Τρόποι παρουσίασης και οπτικοποίησης δεδομένων (data visualization) Αναφορά και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων & αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης (data reporting) Διαχείριση γνώσης, εξόρυξη δεδομένων και κανόνες συσχετίσεων σε βάσεις δεδομένων (data mining & knowledge discovery) Sports Data mining tools Μεθοδολογία παραγοντικής ανάλυσης δεδομένων (factor analysis) Μέθοδοι ομαδοποίησης δεδομένων (clustering) Βελτίωση λήψης αποφάσεων & δέντρα αποφάσεων (decision trees) Ανάλυση χρονοσειρών στατιστικών δεδομένων (timeseries) Στατιστική ανάλυση συνόλων δεδομένων στο ποδόσφαιρο (sports datasets analysis) Ανάλυση αθλητικών κοινωνικών δικτύων (sports social network analysis) Πώς χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στο ποδόσφαιρο; Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ANN) και Machine Learning (ML) Διαχείριση Big Data στην υπηρεσία του σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου Τι είναι τα Big data και πώς επηρεάζουν σήμερα το ποδόσφαιρο; Εισαγωγήστα Data Analytics. Ορόλοςτων Sports Analytics (tracking, coaching, physiological, psychological, scouting, & crowd data). Χρήση big data για μέτρηση & βελτίωση της απόδοσης της ομάδας (performance measurement) Xρήση big data για ανάλυση κινήσεων παικτών και στρατηγικής παιχνιδιού (technical and tactical analysis). Χρήση big data για βελτίωση φυσικής κατάστασης και πρόληψη τραυματισμών (physical performance improvement & sports injuries prediction) Χρήση big data για αναζήτηση και εντοπισμό ταλέντων και μεταγραφικών στόχων (talent identification & assessment) Χρήση big data για τη βελτίωση της οικονομικής επάρκειας της ομάδας (business efficiency)
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν βασικές έννοιες της διαχείρισης δεδομένων και της στατιστικής επιστήμης κατανοούν τη σημασία και το ρόλο των διάφορων στατιστικών μέτρων κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους χειρισμού των δεδομένων επιλέγουν τις κατάλληλες μεθοδολογίες προκειμένου να μπορούν να αναλύσουν στατιστικά δεδομένα γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα σχεδιάσουν σωστά μια έρευνα, θα επιλέξουν το κατάλληλο δείγμα δεδομένων και θα οδηγηθούν σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα εφαρμόζουν τρόπους παρουσίασης και οπτικοποίησης στατιστικών δεδομένων γνωρίζουν πώς θα παρουσιάσουν σωστά τα στατιστικά συμπεράσματα γνωρίζουν πώς να μοντελοποιούν τα στατιστικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους γνωρίζουν πώς θα προσαρμόσουν στις ανάγκες της έρευνάς τους, με κατάλληλο τρόπο,  ένα στατιστικό μοντέλο γνωρίζουν τι είναι τα Big Data και ποιος ο ρόλος τους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζουν τη σημασία των Sports Analytics και τη συμβολή τους στη βελτίωση της πληροφόρησης του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για μέτρηση & βελτίωση της απόδοσης των παικτών γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για ανάλυση κινήσεων των παικτών και της στρατηγικής παιχνιδιού γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για βελτίωση φυσικής κατάστασης και πρόληψη τραυματισμών γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για αναζήτηση και εντοπισμό ταλέντων και μεταγραφικών στόχων γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για τη βελτίωση της οικονομικής επάρκειας της ομάδας
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ όπως: Ανάλυση λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και KPIs για επιτυχημένα ποδοσφαιρικά σωματεία. Παραδείγματα καλών πρακτικών και case studies Στρατηγική ανάπτυξη: φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές επιλογές. Δομή αθλητικού τμήματος Οικονομική και νομική διοίκηση: Έσοδα και έξοδα του αθλητικού τμήματος Διαμόρφωση και υλοποίηση της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ Σχέση μεταξύ ταυτότητας και ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ. Η σημασία του DNA του σωματείου και πως επηρεάζει το αθλητικό τμήμα. Αναγνώριση και σχεδιασμός έξυπνων στόχων σε σύνδεση με τις στρατηγικές. Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Προώθηση αθλητών των ακαδημιών της ΠΑΕ στην πρώτη ομάδα Δομικές και λειτουργικές βάσεις στην οργάνωση της ΠΑΕ για την αύξηση της επιτυχίας από την προώθηση αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα Οι πολυπλοκότητες του τελευταίου βήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία ενός νέου αθλητή. Οι απαιτήσεις της πρώτης ομάδας εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Προετοιμάζοντας τον αθλητή για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Καθορίζουν τη φιλοσοφία που διαπνέει το αθλητικό τμήμα της ΠΑΕ Θέτουν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και KPIs Συντάσσουν ένα πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν το οργανόγραμμα του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν τον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος Έχουν γνώση για όλα τα νομικά θέματα που αφορούν το αθλητικό τμήμα Συντάσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Σχεδιάζουν και να υλοποιούν το μηχανισμό προώθησης αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως: Γνώση του διεθνούς μηχανισμού άντλησης έμψυχου δυναμικού για τις ΠΑΕ Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Players Agents και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Γνώση των ποδοσφαιρικών αγορών ανά τον κόσμο και των ιδιαιτεροτήτων τους Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διασύνδεση με ποδοσφαιρικές ακαδημίες παγκοσμίως Εγγραφή, μεταγραφή, δανεισμός, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ΠΑΕ για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ακαδημίες για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με FIFA agents για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με οικογένεια ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με FIFA agents για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαπραγμάτευση με προπονητή για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαχείριση του αθλητικού δυναμικού του αθλητικού τμήματος Διαχείριση σχέσης με τους αθλητές Διαχείριση σχέσης με τους προπονητές και τα λοιπά στελέχη του αθλητικού τμήματος  Διαχείριση κρίσεων Λειτουργία ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διοίκησης και αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ Ενημέρωση των μελών του αθλητικού τμήματος για θέματα πληρωμών, διοικητικά ζητήματα κτλ
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ( FIFA Players Agents,  ποδοσφαιρικές αγορές ανά τον κόσμο, ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές ακαδημίες παγκοσμίως κτλ) Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν εγγραφή, μεταγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πρόσληψη, μεταγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαχειριστούν τις σχέσεις με τους αθλητές Διαχειριστούν τις σχέσεις με τους προπονητές και τα λοιπά στελέχη του αθλητικού τμήματος Διαχειριστούν κρίσεις Λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διοίκησης και αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως: Σχεδιασμός και οργάνωση προετοιμασίας σε προπονητικά κέντρα Γνώση του παγκόσμιου τοπίου λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου  Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν προπονητικά camps και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ)  για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά στα πλαίσια της προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Σχεδιασμός και υλοποίησης φιλικών αγώνων και τουρνουά Γνώση του παγκόσμιου τοπίου διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά  Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια  της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου (τοποθεσίες, FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν προπονητικά camps, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ κτλ)  για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps με τη συμμετοχή τους επίσης σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά στα πλαίσια αυτών Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά  (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια  της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Κινητικής Μάθησης, όπως αυτές εφαρμόζονται στον αθλητισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητικό μάνατζερ για την καλύτερη επιλογή, προετοιμασία και προώθηση αθλητών–αθλητικών στελεχών, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων (Ακαδημίες, γυμναστήρια κτλ). Η ενότητα εστιάζει κυρίως στα ακόλουθα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και την Κινητική Μάθηση – Προσωπικότητα και Αθλητική Δραστηριότητα Αθλητισμός και ανάπτυξη προσωπικότητας Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Ψυχολογική Προσέγγιση Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Φίλαθλοι, Οπαδοί και τρόποι αντιμετώπισης της βίας Παρακίνηση και κίνητρα στον αθλητισμό Κινητική μάθηση και κινητική απόδοση Ανατροφοδότηση και κινητική μάθηση Μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών – Προσοχή και βελτίωση της απόδοσης Τρόποι συγκρότησης της πρακτικής άσκησης Νοερή εξάσκηση, προετοιμασία για εξάσκηση στη βελτίωση εστίασης της προσοχής και τεχνικές χαλάρωσης Διέγερση, στρες, άγχος και αθλητική απόδοση: Εφαρμογές και επισημάνσεις για τη βελτίωση της απόδοσης στον αθλητισμό Το άτομο και η ομάδα στον αθλητισμό (Συνοχή Ομάδας) Η ηγεσία στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού. συζητούν τις διάφορες ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. σκιαγραφούν την προσωπικότητα των αθλητών, προπονητών και άλλων διοικητικών παραγόντων. γνωρίζουν τα κίνητρα των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό και κυρίως εκείνων που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Διαχείριση του Αθλητισμού. διαχωρίζουν τις μορφές εκδήλωσης του άγχους και να έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις περιπτώσεις των αθλητών που χρειάζονται τεχνικές υποστήριξης για τον έλεγχο του άγχους. περιγράφουν και να προσδιορίζουν τους τύπους της προσοχής. γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να ηγηθούν στον χώρο τους και έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αθλητές και συνεργάτες με προσόντα ηγέτη. εντοπίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν τη συνοχή της ομάδας. προσδιορίζουν τάσεις ατόμων να αποδίδουν καλύτερα ή χειρότερα όταν εκτελούν αθλητικές δραστηριότητες μπροστά σε κοινό. διαπραγματεύονται αθλητικά γεγονότα έχοντας τη γνώση σχετικά με τις εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίας στους αθλητικούς χώρους.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν μία τελική εργασία, η οποία θα αναφέρεται στη διδαχθείσα ύλη της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος. Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα θα έχει ένα υπεύθυνο εισηγητή που θα τον παρακολουθεί και θα τον υποστηρίζει στη διαδικασία συγγραφής της τελικής εργασίας του. Η παρουσίαση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής επιτροπής εξέτασης.
Αξία σε ECTS: 75 ώρες ή 3 ECTS (75 ώρες μελέτης + εκπόνησης εργασίας)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΕ

Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας εστιάζει στα ακόλουθα θέματα: πώς γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο σε επίπεδο παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας (FIFA), παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Champions League, Euro league) ιστορική αναδρομή ανάλυσης των μεγάλων αθλητικών γεγονότων μέχρι σήμερα Διεθνής οργάνωση του αθλητισμού Νέες τάσεις και τρέχουσα κατάσταση της αθλητικής αγοράς World Anti-Doping Agency Court of Arbitration for Sport Εθνικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις Η σχέση μεταξύ διεθνών και εθνικών οργανισμών Οργάνωση και λειτουργία της FIFA
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν τεχνικές για την μεθοδολογική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. μπορούν να αναλύουν ενδελεχώς τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου και μέσα στο γήπεδο και εκτός. αισθανθούν την σημασία της σύγχρονης οργάνωσης και των διεθνών οργανωτικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κινητοποιηθούν για να εντάξουν τα εργαλεία που θα μάθουν στην επαγγελματική τους απασχόληση όταν και όπου χρειαστεί. γνωρίζουν για την ιστορία και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γνωρίζουν για τις οργανωτικές δομές του ποδοσφαίρου (σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) αναλύουν τους κανονισμούς των αγώνων ποδοσφαίρου γνωρίζουν για το ρόλο, τους στόχους και την αποστολή της παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας έχουν μία πρώτη επαφή με την οργάνωση και δημιουργία μιας αθλητικής ομάδας κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μας επαγγελματικής ομάδας του ποδοσφαίρου αναλύουν τα βασικά πρότυπα οργάνωσης μιας επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου κατανοούν τα οργανογράμματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (FIFA) αντιλαμβάνονται την εξουσία και την ευθύνη του μάνατζερ ομαδικών αθλημάτων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω σε βασικά θέματα διοίκησης Ακαδημίας ΠΑΕ που συνίστανται στις ακόλουθες ενότητες: στρατηγικός σχεδιασμός Ακαδημίας ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού Ακαδημίας, επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης Ακαδημίας. διοίκηση προσωπικού Ακαδημίας ΠΑΕ (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) project management, changing management, Οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα. Οργανωσιακή δομή Ακαδημίας ΠΑΕ Οργανωσιακή αλλαγή Διαχείριση κρίσεων  Διαπραγμάτευση Risk management Data Analysis Κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ)
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν βασικές τεχνικές για τη διοίκηση μίας Ακαδημίας ΠΑΕ συντάσσουν το οργανόγραμμα μιας Ακαδημίας ΠΑΕ και να ορίζουν τις προδιαγραφές της κάθε θέσης κατανοούν βασικές αρχές και να συντάσσουν τον προϋπολογισμό μιας Ακαδημίας ΠΑΕ συντάσσουν το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης μιας Ακαδημίας ΠΑΕ συντάσσουν μια SWOT ανάλυση (ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού) μιας Ακαδημίας ΠΑΕ συντάσσουν και να εφαρμόζουν ένα μοντέλο διοίκησης προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις) σχεδιάζουνκαιυλοποιούν projects (project management, changing management) Ορίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα της Ακαδημίας ΠΑΕ διαχειριστούν οργανωσιακές αλλαγές στην Ακαδημία ΠΑΕ διαχειριστούν κρίσεις διαπραγματεύονται συμφωνίες για λογαριασμό της Ακαδημίας ΠΑΕ συντάσσουν πλάνα Risk management συντάσσουν και να εφαρμόζουν κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ) συντάσσουν και να εφαρμόζουν έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας μιας ομάδας ελέγχουν την απόδοση μιας ομάδας και να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες: κατάρτιση προϋπολογισμού Ακαδημίας ΠΑΕ ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ακαδημίας ΠΑΕ
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και υλοποιούν τεχνικές για τη χρηματοοικονομική διοίκηση μίας Ακαδημίας ΠΑΕ προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση της Ακαδημίας ΠΑΕ καταρτίζουν προϋπολογισμό Ακαδημίας ΠΑΕ αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ακαδημίας ΠΑΕ
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα έλθουν καταρχήν σε επαφή με τις βασικές έννοιες του Δικαίου, θα γνωρίσουν τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων Δικαίου και θα αποκτήσουν μια συνολική γνώση του Δικαίου και των διαφόρων δικαιϊκών συστημάτων, της έννοιας της έννομης τάξης και του τρόπου δημιουργίας της. Επίσης, διδάσκεται την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ Κράτους και Δικαίου. Ο απώτερος στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός νομικού συστήματος από τη γέννηση ενός κανόνα δικαίου του εσωτερικού ή του διεθνούς δικαίου μέχρι την εφαρμογή του σε κάθε πολίτη. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των μεταγραφών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εδώ θα αναλυθούν εξολοκλήρου έννοιες που αφορούν τις ελεύθερες μεταγραφές, τους δανεισμούς, τα ποσοστά επί των πωλήσεων αλλά και ρήτρες που αφορούν πάντα το αγωνιστικό κομμάτι σε έναν αθλητικό οργανισμό. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας θα αναλυθούν τα παρακάτω: Καθεστώς μετεγγραφών ποδοσφαιριστών Μοντέλα συμβολαίων ποδοσφαιριστών Η επίδραση των κανονισμών της FIFA (Status and Transfer of Players) Μετεγγραφές και δανεισμοί ποδοσφαιριστών (εθνικές /διεθνείς) Training compensation / Solidarity mechanism Μετεγγραφές ανηλίκων Εργασιακοί κανονισμοί στον αθλητισμό (Labour Regulation in sports) Αθλητισμός και εργασία στην ΕΕ ▪          Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ▪          Συγκριτική ανάλυση των state regulations EU rules για την αναγνώριση των επαγγελματικών qualifications στον αθλητισμό Alterations στην ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων: εθνικές ομάδες Η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων vs. Περιοριστικές διατάξεις Συμβόλαιο εργασίας στην αγορά των ΗΠΑ Swiss Law και ο Αθλητικός Νόμος στο Ποδόσφαιρο Swiss law Ησημασίατου Swiss law στο Court of Arbitration for Sport Βασικέςαρχέςτου Swiss law, συμπεριλαμβανομένουτου Swiss Code of Obligations, Civil Code, Swiss Employment Law καιάλλα Swiss law στιςομοσπονδίεςκαι swiss arbitration law Civil law εφέσειςεναντίοναποφάσεωντου CAS Awards στο Swiss Supreme Court. Αθλητικός νόμος στο ποδόσφαιρο FIFA rules and regulations στο καθεστώς και τις μετεγγραφές των ποδοσφαιριστών. Appeal proceedings Πηγές Αθλητικού Δικαίου. Ποιος και πώς θεσπίζει έναν αθλητικό νόμο; Κανονισμοί και ρυθμίσεις των διεθνών αθλητικών οργανισμών Δίκαιο της ΕΕ Εθνικό αθλητικό δίκαιο Η σχέση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αθλητικού δικαίου Η FIFA καιη World Anti-Doping Agency ωςμοντέλα sports lawmakers Επίλυση διαμαχών στον αθλητισμό Συνύπαρξη συστημάτων επίλυσης διαμαχών στον αθλητισμό. Ordinary courts εναντίον εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαμαχών Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις διεθνείς ομοσπονδίες Το Court of Arbitration for Sport. Ordinary proceedings. Appeal proceedings. CAS ad hoc Division Εναλλακτική επίλυση διαμαχών στις εθνικές ομοσπονδίες
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες το δίκαιο ρυθμίζει το ποδόσφαιρο γνωρίζουν ποια είναι η  αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου από το συνταγματικό νομοθέτη γνωρίζουν ποια είναι η αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου στο ευρωσύνταγμα και στα όργανα της Eυρώπης γνωρίζουν την έννοια του κράτους, τη σχέση του με το δίκαιο και τη σχέση του με το ποδόσφαιρο  γνωρίζουν την έννοια του ήθους και της ακεραιότητας στο ποδόσφαιρο και πώς συσχετίζεται με θέματα όπως η βία στα γήπεδα, οι προσυνεννοημένοι αγώνες κλπ. γνωρίζουν τους τρόπους απαλλαγής του αθλητή από την αστική και ποινική ευθύνη για την πρόκληση αθλητικών τραυματισμών. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από την κρατική νομοθεσία. γνωρίζουν την οργάνωση και την ιεραρχία στο ποδόσφαιρο που προέρχεται από τους αθλητικούς φορείς γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τον Αθλητικό Νόμο γνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στη διαιτησία στο ποδόσφαιρο, την αθλητική «Δικαιοσύνη», τα όργανα και τις μεθόδους επίλυσης των αθλητικών διαμαχών. αναγνωρίζουν τον παγκόσμιο και υπερεθνικό και όχι διεθνή χαρακτήρα ενός σημαντικού τμήματος του αθλητικού δικαίου γνωρίζουν τους κανόνες της Ενωμένης Ευρώπης και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR) ως όρια της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Παγκόσμιου Αθλητικού Δικαίου.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 20
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (20 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 30 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν την Επικοινωνία, και τη σχέση με τα ΜΜΕ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενότητας θα εξεταστούν αντικείμενα όπως: Η επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Ο σχεδιασμός του πλάνου επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή Η διαχείρισης της σχέσης του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ Η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας (social media channels, mobile apps) για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή Οι δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις βασικές αρχές για την επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πώς σχεδιάζεται   το πλάνο επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν ποια είναι η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ και με ποιο τρόπο διαχειρίζεται αυτά τα μέσα γνωρίζουν πώς γίνεται η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media channels, mobile apps) γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media   channels, mobile apps), προκειμένου για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media   channels, mobile apps), προκειμένου για τη διαχείριση κρίσεων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη χρήση big data στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην υπηρεσία του scouting αλλά και της αναγνώρισης νέων ταλέντων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας θα αναλυθούν ζητήματα,  όπως: Βασικές αρχές διαχείρισης δεδομένων (data management) Βασικές στατιστικές έννοιες και μέθοδοι (basic statistics) Διαχείριση, αποδελτίωση, κανονικοποίηση και προσαρμογή δεδομένων Δειγματοληψία, στατιστική συμπερασματολογία και επικύρωση στατιστικών δεδομένων (sampling and statistical inference, validation) Μοντελοποίηση στατιστικών δεδομένων και προσαρμογή στατιστικών μοντέλων στο ποδόσφαιρο (model calibration) Τρόποι παρουσίασης και οπτικοποίησης δεδομένων (data visualization) Αναφορά και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων & αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης (data reporting) Διαχείριση γνώσης, εξόρυξη δεδομένων και κανόνες συσχετίσεων σε βάσεις δεδομένων (data mining & knowledge discovery) Sports Data mining tools Μεθοδολογία παραγοντικής ανάλυσης δεδομένων (factor analysis) Μέθοδοι ομαδοποίησης δεδομένων (clustering) Βελτίωση λήψης αποφάσεων & δέντρα αποφάσεων (decision trees) Ανάλυση χρονοσειρών στατιστικών δεδομένων (timeseries) Στατιστική ανάλυση συνόλων δεδομένων στο ποδόσφαιρο (sports datasets analysis) Ανάλυση αθλητικών κοινωνικών δικτύων (sports social network analysis) Πώς χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στο ποδόσφαιρο; Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ANN) και Machine Learning (ML) Διαχείριση Big Data στην υπηρεσία του σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου Τι είναι τα Big data και πώς επηρεάζουν σήμερα το ποδόσφαιρο; Εισαγωγήστα Data Analytics. Ορόλοςτων Sports Analytics (tracking, coaching, physiological, psychological, scouting, & crowd data). Χρήση big data για μέτρηση & βελτίωση της απόδοσης της ομάδας (performance measurement) Xρήση big data για ανάλυση κινήσεων παικτών και στρατηγικής παιχνιδιού (technical and tactical analysis). Χρήση big data για βελτίωση φυσικής κατάστασης και πρόληψη τραυματισμών (physical performance improvement & sports injuries prediction) Χρήση big data για αναζήτηση και εντοπισμό ταλέντων και μεταγραφικών στόχων (talent identification & assessment) Χρήση big data για τη βελτίωση της οικονομικής επάρκειας της ομάδας (business efficiency)
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν βασικές έννοιες της διαχείρισης δεδομένων και της στατιστικής επιστήμης κατανοούν τη σημασία και το ρόλο των διάφορων στατιστικών μέτρων κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους χειρισμού των δεδομένων επιλέγουν τις κατάλληλες μεθοδολογίες προκειμένου να μπορούν να αναλύσουν στατιστικά δεδομένα γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα σχεδιάσουν σωστά μια έρευνα, θα επιλέξουν το κατάλληλο δείγμα δεδομένων και θα οδηγηθούν σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα εφαρμόζουν τρόπους παρουσίασης και οπτικοποίησης στατιστικών δεδομένων γνωρίζουν πώς θα παρουσιάσουν σωστά τα στατιστικά συμπεράσματα γνωρίζουν πώς να μοντελοποιούν τα στατιστικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους γνωρίζουν πώς θα προσαρμόσουν στις ανάγκες της έρευνάς τους, με κατάλληλο τρόπο,  ένα στατιστικό μοντέλο γνωρίζουν τι είναι τα Big Data και ποιος ο ρόλος τους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζουν τη σημασία των Sports Analytics και τη συμβολή τους στη βελτίωση της πληροφόρησης του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για μέτρηση & βελτίωση της απόδοσης των παικτών γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για ανάλυση κινήσεων των παικτών και της στρατηγικής παιχνιδιού γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για βελτίωση φυσικής κατάστασης και πρόληψη τραυματισμών γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για αναζήτηση και εντοπισμό ταλέντων και μεταγραφικών στόχων γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα big data για τη βελτίωση της οικονομικής επάρκειας της ομάδας
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ όπως: Ανάλυση λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και KPIs για επιτυχημένα ποδοσφαιρικά σωματεία. Παραδείγματα καλών πρακτικών και case studies Στρατηγική ανάπτυξη: φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές επιλογές. Δομή αθλητικού τμήματος Οικονομική και νομική διοίκηση: Έσοδα και έξοδα του αθλητικού τμήματος Διαμόρφωση και υλοποίηση της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ Σχέση μεταξύ ταυτότητας και ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ. Η σημασία του DNA του σωματείου και πως επηρεάζει το αθλητικό τμήμα. Αναγνώριση και σχεδιασμός έξυπνων στόχων σε σύνδεση με τις στρατηγικές. Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Προώθηση αθλητών των ακαδημιών της ΠΑΕ στην πρώτη ομάδα Δομικές και λειτουργικές βάσεις στην οργάνωση της ΠΑΕ για την αύξηση της επιτυχίας από την προώθηση αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα Οι πολυπλοκότητες του τελευταίου βήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία ενός νέου αθλητή. Οι απαιτήσεις της πρώτης ομάδας εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Προετοιμάζοντας τον αθλητή για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Καθορίζουν τη φιλοσοφία που διαπνέει το αθλητικό τμήμα της ΠΑΕ Θέτουν κρίσιμους παραγόντες επιτυχίας και KPIs Συντάσσουν ένα πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν το οργανόγραμμα του αθλητικού τμήματος Συντάσσουν τον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος Έχουν γνώση για όλα τα νομικά θέματα που αφορούν το αθλητικό τμήμα Συντάσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών. Σχεδιάζουν και να υλοποιούν το μηχανισμό προώθησης αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 15         
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (15 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 10 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως: Σχεδιασμός και οργάνωσης προετοιμασίας σε προπονητικά κέντρα Γνώση του παγκόσμιου τοπίου λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου  Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν προπονητικά camps και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ)  για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά στα πλαίσια της προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Σχεδιασμός και υλοποίησης φιλικών αγώνων και τουρνουά Γνώση του παγκόσμιου τοπίου διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά  Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια  της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου (τοποθεσίες, FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν προπονητικά camps, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ κτλ)  για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps με τη συμμετοχή τους επίσης σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά στα πλαίσια αυτών Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά  (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια  της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 15
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (15 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 10 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Κινητικής Μάθησης, όπως αυτές εφαρμόζονται στον αθλητισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητικό μάνατζερ για την καλύτερη επιλογή, προετοιμασία και προώθηση αθλητών–αθλητικών στελεχών, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων (Ακαδημίες, γυμναστήρια κτλ). Η ενότητα εστιάζει κυρίως στα ακόλουθα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και την Κινητική Μάθηση – Προσωπικότητα και Αθλητική Δραστηριότητα Αθλητισμός και ανάπτυξη προσωπικότητας Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Ψυχολογική Προσέγγιση Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Φίλαθλοι, Οπαδοί και τρόποι αντιμετώπισης της βίας Παρακίνηση και κίνητρα στον αθλητισμό Κινητική μάθηση και κινητική απόδοση Ανατροφοδότηση και κινητική μάθηση Μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών – Προσοχή και βελτίωση της απόδοσης Τρόποι συγκρότησης της πρακτικής άσκησης Νοερή εξάσκηση, προετοιμασία για εξάσκηση στη βελτίωση εστίασης της προσοχής και τεχνικές χαλάρωσης Διέγερση, στρες, άγχος και αθλητική απόδοση: Εφαρμογές και επισημάνσεις για τη βελτίωση της απόδοσης στον αθλητισμό Το άτομο και η ομάδα στον αθλητισμό (Συνοχή Ομάδας) Η ηγεσία στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού. συζητούν τις διάφορες ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. σκιαγραφούν την προσωπικότητα των αθλητών, προπονητών και άλλων διοικητικών παραγόντων. γνωρίζουν τα κίνητρα των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό και κυρίως εκείνων που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Διαχείριση του Αθλητισμού. διαχωρίζουν τις μορφές εκδήλωσης του άγχους και να έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις περιπτώσεις των αθλητών που χρειάζονται τεχνικές υποστήριξης για τον έλεγχο του άγχους. περιγράφουν και να προσδιορίζουν τους τύπους της προσοχής. γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να ηγηθούν στον χώρο τους και έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αθλητές και συνεργάτες με προσόντα ηγέτη. εντοπίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν τη συνοχή της ομάδας. προσδιορίζουν τάσεις ατόμων να αποδίδουν καλύτερα ή χειρότερα όταν εκτελούν αθλητικές δραστηριότητες μπροστά σε κοινό. διαπραγματεύονται αθλητικά γεγονότα έχοντας τη γνώση σχετικά με τις εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίας στους αθλητικούς χώρους.
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν μία τελική εργασία, η οποία θα αναφέρεται στη διδαχθείσα ύλη της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος. Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα θα έχει ένα υπεύθυνο εισηγητή που θα τον παρακολουθεί και θα τον υποστηρίζει στη διαδικασία συγγραφής της τελικής εργασίας του. Η παρουσίαση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής επιτροπής εξέτασης.
Αξία σε ECTS: 75 ώρες ή 3 ECTS (75 ώρες μελέτης + εκπόνησης εργασίας)

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Οι Εκπαιδευτές

Αλεξόπουλος Παναγιώτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής, Μέλος ΔΕΠ

Βλάχος Σπύρος

Επιχειρησιακός Διευθυντής (Director of Operations & Member of the Board) στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Παναθηναϊκός Α.Ο».

Λυσάνδρου Μηνάς

Ο Μηνάς Λυσάνδρου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Master of Business Administration [MBA Global Business]» από το Coventry University (UK) – 2022.

Μπουτσικάρης Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας Δ. Μπουτσικάρης είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε το 2003 από τη Σχολή Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Λάϊος Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Λάϊος κατέχει από το 1994 διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή από το ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ με θέμα διατριβής «Σχολικός – εξωσχολικός αθλητισμός. Δομή, οργάνωσηκαιλειτουργία».

Κουτρουμανίδης Χρήστος

Ο Χρήστος Κουτρουμανίδης είναι Διδάκτορας, συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστήριου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τουμαζάτος Αγησίλαος

Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος διαθέτει 25 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε διάφορους κλάδους και τομείς της αγοράς, στέλεχος διοίκησης ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ως οικονομολόγος.

Τραυλός Αντώνιος

Ο Αντώνιος Κ. Τραυλός (ΒΑ, ΜΑ, PhD) είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Χουστουλάκης Εμμανουήλ

Ο Δρ. Εμμανουήλ Χουστουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ