Εκπαίδευση στην καλλιέργεια Μικρολαχανικών (Microgreens)

Κόστος Παρακολούθησης

Έναρξη Προγράμματος

Η φοίτηση, στον 1ο κύκλο του Προγράμματος εκπαίδευσης, είναι δωρεάν (χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου). Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εκπαίδευση στο αντικείμενο της καλλιέργειας των Μικρολαχανικών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παρόμοια προγράμματα και το συγκεκριμένο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα μεγάλο κενό εκπαίδευσης ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις σύγχρονες τάσεις της Λαχανοκομίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα καλλιεργήσουν microgreens, σε διαφορετικά υποστρώματα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές από τη σπορά έως και τη συγκομιδή.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση :

Δομή του Προγράμματος

Γενικά για Microgreens (ορισμός, στάδιο συγκομιδής, χρήσεις, διατροφική αξία), Παρουσίαση και Σχεδιασμός της καλλιέργειας των Microgreens

Προετοιμασία υποστρωμάτων και σπορά, Έναρξη καλλιέργειας

Βλαστική και φυτρωτική ικανότητα, Είδη δίσκων για καλλιέργεια microgreens

Πυκνότητα σποράς, Άρδευση

Διδασκαλία: 19 ώρες

Αξία σε ECTS: 1,5

Καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται, Είδη σπόρων για microgreens

Μέτρηση ύψους φυταρίων, Υποστρώματα καλλιέργειας

Μέτρηση βλαστικής και φυτρωτικής ικανότητας, Φύτρα – Microgreens – Baby leaf  

Καλλιέργειες εκτός εδάφους

Συνθήκες καλλιέργειας microgreens, παρουσίαση indoor καλλιέργειας

Διδασκαλία: 21 ώρες

Αξία σε ECTS: 1,7

Συγκομιδή, Αποδόσεις, Είδη συσκευασίας microgreens

Αξιολόγηση Προγράμματος, Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων (Θέματα), Συζήτηση των Θεμάτων αξιολόγησης εκπαιδευομένων και επίλυση αυτών.

Διδασκαλία: 10 ώρες

Αξία σε ECTS: 0,8

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ