Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη

Κόστος Παρακολούθησης

Το κόστος παρακολούθησης είναι 150€

Έναρξη Προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 17/06/2024

Σκοπός του Προγράμματος
Για όλο αυτό το φάσμα των προβλημάτων οι επιμορφούμενοι στο τέλος του προγράμματος αναμένεται να:

Δομή του Προγράμματος

 

Θ.Ε.1: Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον

Θ.Ε.2: Εκπαιδευτικοί-Μαθητές/τριες: Τύποι Σχέσεων και Πρακτικές για την Επίτευξη Καλής Παιδαγωγικής Σχέσης

Θ.Ε.3: Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας: Πρακτικές για μια Ποιοτική Συνεργασία και για την Αποφυγή και Αντιμετώπιση Συγκρούσεων

Θ.Ε.4: Ο/Η Εκπαιδευτικός και οι Γονείς του Μαθητή/τριας

Θ.Ε.5: Διαχείριση Περιστατικών Συγκρούσεων Μεταξύ Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Θ.Ε.6: Άμεση Αντιμετώπιση Έκτακτων Ιατρικών Περιστατικών στο Σχολικό Χώρο

Θ.Ε.7: Χρόνια Νοσήματα στο Σχολικό Χώρο

Θ.Ε.8: Διαχείριση Πένθους στο Σχολείο: Χρόνια Νόσηση και Απώλεια Μέλους της Σχολικής Κοινότητας

 

Θ.Ε.9: Διαχείριση Περιστατικών Συγκρούσεων και Σχολικού Εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/τριων (Bullying και Cyberbullying) 

Θ.Ε.10: Διαχείριση Ενδοσχολικής Παραβατικότητας: Κλοπές, Κατοχή Όπλων, Βανδαλισμοί και Καταστροφές

Θ.Ε.11: Διαχείριση Εξωσχολικής Παραβατικότητας

Θ.Ε.12: Διαχείριση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

 

Θ.Ε.13: Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον

Θ.Ε.14: Διαχείριση Μεταναστών και Προσφύγων Μαθητών/τριων στην τάξη και το σχολείο

Θ.Ε.15: Διαχείριση Ρομά μαθητών/τριων στην τάξη και το σχολείο

Θ.Ε.16: Αναγνώριση Μαθησιακών Δυσκολιών-Παραπομπή Μαθητών/τριων σε ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ

Θ.Ε.17: Πρακτικές και Διαδικασίες μετά τη Διάγνωση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών από το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ

 

Θ.Ε.18: Διδάσκοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα

Θ.Ε.19: Η Αυτό-αξιολόγηση ως Διαδικασία Μετασχηματισμού της Σχολικής Μονάδας

Θ.Ε.20: Οργάνωση Σχολικών Εκδρομών

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ